Plavecká škola

 • Plavecká škola v Šumperku vznikla a zahájila svou činnost dne 1. září 1993. Od počátku svého vzniku se zabývá především předplaveckým výcvikem dětí mateřských škol, výukou žáků základních a středních škol.
 • Od 1. 1. 2007 škola přešla pod Šumperské sportovní areály s.r.o. a nyní se dále zabývá i jinými kurzy, jako jsou například předplavecký kroužek.   
 • Výuka je zaměřena především na volný přirozený pohyb dětí ve vodě. Vzhledem k tomu, že děti v tomto věku nemají abstraktní myšlení, myslí a pohybově reagují konkrétně na určitou situaci kolem sebe, je nejdůležitější metodou této etapy hra a motivace veškeré pohybové činnosti. Dále se děti učí orientaci a potápění ve vodě, skákat do vody, provádět výdechy do vody v klidu i za pohybu, splývat v obou polohách s pomůckami i bez nich i základní plavecké pohyby rukou i nohou.
 • Hlavním cílem výuky je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím, dosáhnout naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě, připravit dítě na velký bazén a docílit toho, aby se dítě do plavání těšilo.
 • Výuka je v rozsahu 20. vyučovacích hodin v každém ročníku. Výuka plynule navazuje na plavecké dovednosti z předcházející výuky. Znamená to postupné vyplavání, zlepšování technického provedení pohybu, zdokonalování dýchání jak u prvkového plavání, tak při plavecké souhře, zvyšování počtu uplavaných metrů kraul, znak - až 200 m, výuka třetího plaveckého způsobu prsa, startovní skok a obrátka, plavání pod vodou, základy dopomoci a tažení, základy vodního pola, prvkové plavání s nadlehčovacími pomůckami i bez nich, splývání v obou polohách, skoky a pády. U všech dětí se samozřejmě nepodaří projít celým obsahem učiva. Záleží na jejich pohybových schopnostech. Důležité je, aby cvičitel vybral pro děti to, co z obsahu učiva mohou zvládnout a dal jim dobré základy pro jejich další plaveckou budoucnost.
 • Cílem plavecké výuky v druhé etapě je naučit dítě plavat, dát dětem základy dvou plaveckých způsobů. 
 • Výcvik je určen pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty středních škol.U těchto dětí zdokonalujeme všechny plavecké způsoby, do výuky zařazujeme vytrvalostní a prvkové plavání, plavání pod vodou na co nejdelší vzdálenost, rychlostní plavání, plavání s ploutvemi, dopomoc unavenému plavci a branné plavání.
 • Cílem zdokonalovací výuky je vyvolat trvalý a neměnný zájem o plavání.

Plavání dětí
Plavání dětí

 

Předplavecký kroužek

 • Předplavecký kroužek pod vedením cvičitelek plavání AQUAcentra se koná 1x týdně, každé pondělí nebo středu od 15 - 16:00 hod, nebo od 16 - 17:00 hod.
 • Cena kurzu na celý školní rok je 2.420,- Kč.
 • Kursovné se platí po první hodině plavání na pokladně AQUAcentra. 
 • Plavání je určeno pro děti od 3 do 6  let. Výuka je zaměřena především na volný, přirozený, pohyb dětí ve vodě.
 • Naším cílem je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím.
 • Bližší informace Vám rádi podají na pokladně Aquacentra. tel.  583 214 295
Plavecký trénink
Plavecká škola