Provozovatel krytého bazénu, kterým je společnost Šumperské sportovní areály s.r.o., oznamuje nutnost ukončení provozu bazénu k 30.6.2017. Přestože se provozovatel ještě na začátku června připravoval na to, že po prázdninách znovu otevře na dobu od září do poloviny listopadu (protože zahájení rekonstrukce bazénu nezačne dříve, neboť dosud nebyly dokončeny projekční práce, které podmiňují zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby), tak v polovině června přišla zásadní změna, kdy se objevila závada na expandéru kotle, kterou nelze odstranit jinak než pořízením nového zařízení. Protože nový expandér vč. souvisejícího příslušenství a prací by překročilo hranici sto tisíc korun a projektovaná nová technologie počítá s jiným způsobem ohřevu vody, tak představenstvo společnosti Podniky města Šumperka a.s., která je vlastníkem objektu Aquacentra, rozhodlo o uzavření krytého bazénu k 30. červnu, pokud objevená závada nezpůsobí okamžité uzavření provozu v dřívějším datu.Během nadcházejících prázdnin tak bude v provozu pouze Bratrušovské letní koupaliště, které rovněž provozuje společnost Šumperské sportovní areály s.r.o.. Permanentky pro vstup na krytý bazén s platností do 1.7.2017 mohou abonenti využít i ke vstupu na Bratrušovské koupaliště během prázdnin. V září po uzavření letního koupaliště začne probíhat vyklizení objektu Aquacentra na Benátkách. Rekonstrukce bazénu by měla trvat do konce července 2019.

Aktuální informace týkající se rekonstrukce krytého bazénu bazénu naleznete na stránkách :
http://www.pms-spk.cz